Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 9 Sokrates 2B: Het goddelijke teken heeft Sokrates ditmaal niet tegengehouden

En toen ik vanmorgen vroeg wegging van huis verzette het teken zich niet tegen mij, noch op het moment dat ik hier verscheen bij de rechtbank, noch op enig punt in mijn rede telkens als ik op het punt stond iets te zeggen. Toch weerhield het mij vaak midden in mijn woorden bij andere redevoeringen. En nu nergens met betrekking tot deze procedure heeft het zich verzet tegen mij, noch in enige daad noch in enig woord. Wat neem ik dus aan dat de verklaring is. Ik zal het jullie zeggen. Want datgene wat mij overkomen is is waarschijnlijk goed en het is onmogelijk dat wij een juiste veronderstelling hebben , wij die menen dat het dood zijn slecht is. Een duidelijke aanwijzing hiervoor is mij overkomen. Want het is onmogelijk dat het gebruikelijke teken zich niet verzet zou hebben tegen mij, als ik niet op het punt stond iets goeds te ondergaan.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34