Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Plato

Crito, Besluit - Rechtvaardigheid voor alles - Denk aan het hiernamaals (54b3 - d1)

Wetten - Socrates gehoorzaam ons, wij die je grootbrachten, en acht je kinderen of het leven of iets andrs nooit meer waard dan het recht, zodat je al die dingen als verdediging kan aanvoeren voor hen, die daar heersen, nadat je naar Hades gegaan bent. Immers als dat, terwijl je dat doet, je hier beter noch rechtvaardiger noch meer geloofd tegenover de goden schijnt, niet aan jou of iemand van de jouwen, dan zal het, bij je aankomst daar, ook niet beter zijn. Maar jij gaat nu als slachtoffer van onrecht weg, als je al weggaat, niet door ons, de wetten, maar door de mensen. Als je weggaat op zo'n schandelijke wijze, nadat je op jouw beurt onrechtvaardig en slecht handelde door je eigen principes en je contract met ons te overtreden en door kwaad te berokkenen aan hen, die het allerminst nodig hebben: aan jezelf, je vrienden, je vaderland en aan ons, dan zullen zullen wij ons tijdens jouw leven keren en onze broers, de wetten in Hades, zullen je daar niet gewillig ontvangen, omdat ze weten jij ons voor zover het voor jou mogelijk was getracht hebt om ons te gronde te richten. Laat je niet overtuigen door Crito, door te doen wat hij zegt. Luister liever naar ons.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.613

Nieuw afgelopen maand: 19

Gewijzigd afgelopen maand: 18