Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 74, vertaling: Over goddeloze mensen en hun straf in de Tartarus

Zo groot als de hemel boven de aarde is, zo groot is de Tartarus daaronder, een huiveringwekkende en afschuwelijke plek, waar degenen, die in hun leven misdaden hebben gepleegd, met zware straffen worden gekastijd. Daar zit en zal voor eeuwig zitten de ongelukkige Theseus, die geprobeerd had Proserpina te schaken, en Phlegyas, die de tempel van Apollo in brand had gestoken. Daar is Tantalus neergezet, die, door de goden zelf eens uitgenodigd voor een maaltijd, nectar en ambrozijn had weggeroofd, in het water onder een boom, waaraan boven zijn hoofd de allerzoetste vruchten hangen; maar telkens wanneer hij zijn hoofd buigt om water te drinken, wijkt dat water terug en niet wordt het ooit bemachtigd en wanneer hij zijn hand naar de vruchten toe beweegt, bewegen die ook en wijken terug.
Eveneens wordt Ixion, wiens hoogmoed voor Jupiter onverdraaglijk had geschenen, rondgedraaid in de Tartarus: daar is hij vastgebonden aan een draaiend rad en in eeuwigheid “wentelt Ixion rond en zit zichzelf achterna en vlucht van zichzelf weg”.
Evenzo is Sisyphus door eigen schuld in de Tartarus geworpen; hij wachtte als koning van Korinthe buitenlandse kooplieden in een hinderlaag op, telkens wanneer ze met hun voertuigen of schepen Korinthe aandeden, en beroofde hen van al hun zaken. In het diepste van de Tartarus geworpen, wordt hij gedwongen met zijn handen een rotsblok van groot gewicht een heuvel op te rollen; maar telkens wanneer hij met grote inspanning het immense rotsblok naar de top van de heuvel heeft gerold, rolt de vermaledijde steen weer terug naar de vlakte. En hij wentelt de steen opnieuw terwijl het zweet van zijn hoofd druipt. En als je ooit in de Tartarus terecht komt, zal je daar Sisyphus zien terwijl hij het rotsblok keert of er achteraan zit, dat voor eeuwig omhoog en terug zal rollen.

spreekwoorden
Geluk is als glas: het schittert en breekt gemakkelijk
Tijden veranderen, en wij veranderen daarin mee
Het is geoorloofd ook door de vijand onderwezen te worden / Het is geoorloofd ook van de vijand te leren
Wat op juiste wijze gedragen wordt, wordt licht