Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 53

Germanicus Caesar groet Keizer Tiberius
Omdat ik de Romeinse legioenen in Germaniƫ aanvoer, heb ik gedurende vele jaren in dit gebied verbleven.
U heeft me opgedragen om de veldtekenen van de legioenen, die ooit door Varus zijn verloren, terug te brengen.
Hoewel die veldtekenen na een nogal lange veldtocht niet waren gevonden, besloot ik toch, toen de winter begon, naar het legerkamp terug te keren.
Als de schepen beladen zouden zijn met alle soldaten, zouden ze zo zwaar worden dat ze de ondiepe zee niet konden/zouden kunnen oversteken.
Daarom heb ik onderbevelhebber Vitellius bevolen om samen met een deel van het leger op/via de kust van de Oceanus naar de Rijn terug te keren, terwijl ik zelf met de vloot over zee terugkeerde.
Eerst, terwijl de branding zachtjes groeide, had Vitellius een rustige tocht.
Spoedig echter, door de aanval/het aanstormen van de in die regio vaak tekeer gaande Noordenwind, begon de zee aan te zwellen en werd het land ondergedompeld.
Omdat de ondergrond verborgen was, konden de soldaten onzekere bodem niet onderscheiden van vaste grond.
Ze werden neergegooid door golven, ze werden opgeslokt door draaikolken.
Lastdieren, bagage, levenloze lichamen dreven tussen de mensen.
Terwijl de golven kolkten, staken de soldaten nu eens met hun borst uit, dan weer werden ze ondergedompeld.
Sommigen werden gered omdat ze een stabielere ondergrond vonden, anderen kwamen om omdat de ondergrond bezweek.
Toen het grootste deel van de stoet eindelijk op hoger land verzameld was, beval Vitellius de soldaten om het daglicht af te wachten.
Ze overnachtten zonder vuur, zonder voedsel, met drijfnatte kleren/terwijl hun kleren drijfnat waren.
De golven verhinderden de mannen weg te gaan, terwijl zij hen van alle kanten omringden, zoals vijanden die een nederzetting belegeren.
Nadat de zon was opgekomen vond Vitellius, die zag/toen hij zag dat de aarde was teruggegeven, gemakkelijk (!) een uitweg/ de weg terug.
Nadat de groep naar het kamp was gebracht, vertelde hij mij alles.
Nadat deze dingen gehoord zijn/Nadat ik deze dingen gehoord heb(!), lijkt het mij beter om een nieuwe expeditie over de Rijn achterwege te laten,
aangezien we de eerste (expeditie) toch, nadat/hoewel veel uitstekende mannen waren verloren, toch hebben beƫindigd, hoewel de zaak onafgemaakt was/onverrichterzake.
Aan u, de Keizer, geef ik het advies om de rivier de Rijn voortaan als grens van het Romeinse Rijk te houden/beschouwen.
Gegroet.