Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Transitorium

HS 5 Peroratio: 2. Pertinacia

Intussen gaf de gouverneur van de provincie bevel om rovers te kruisigen naast die ruimte, waarin de dame het pasgestorven lijk aan het bewenen was. Dus de volgende nacht bemerkte de soldaat die de kruizen bewaakte om te voorkomen dat iemand een lichaam zou wegnemen voor een begrafenis, een licht dat vrij helder scheen tussen de grafmonumenten en hij hoorde het gejammer van iemand in rouw. Met een algemeen menselijk gebrek (met een gebrek van de menselijke soort) wilde hij weten, wie of wat dat deed. Dus ging hij de grafkelder in en nadat hij de prachtige vrouw had gezien, bleef hij eerst staan, in de war zoals door een of andere verschijning van beelden uit de onderwereld. Daarna zag hij het lichaam van een liggend persoon en constateerde hij tranen en een gezicht dat door nagels was open gebrabd. Natuurlijk meende hij, en dat was ook zo, dat de vrouw het gemis van d eoverledene niet kon verdragen. Daarom bracht hij zijn maaltje het monument binnen en begon de rouwende vrouw er toe aan te sporen, niet te volharden in overbodig verdriet; (hij zei dat) van alle mensen het eind hetzelfde was en de verblijfplaats ook; en hij zei andere dingen, waardoor geteisterde zielen/geesten weer tot gezondheid worden geroepen.
Maar zij haalde haar borst nog heftiger open en legde uitgetrokken haren op het lichaam van de liggende. De soldaat gaf het echter niet op, maar met dezelfde aansporing probeerde hij het vrouwtje voedsel te geven. Totdat de slavin, bedorven door de geur van wijn, daar ben ik van overtuigd, eerst zelf haar hand uitstrekte naar de menslievendheid van de soldaat, (en) vervolgens, verkwikt door drank en voedsel, begon de volharding van haar meesteres te overwinnen.
"Wat zal het jou baten,"zei ze, als je verslapt zult zijn door het niet-eten, als je jezelf levend zult hebben begraven, als je je laatste adem uitgeblazen zult hebben zonder veroordeeld te zijn, voordat de lotsbeschikkingen dat vragen? Geloof je dat de as of de schimmen van de overledenen dat voelen? Wil je, sprak de slavin, weer tot leven komen? Wil je na de vrouwelijke vergissing te hebben stukgeslagen genieten van de genoegens van het leven zolang dat mag? Juist het lichaam van degene die daar ligt, moet jou ertoe aansporen dat je leeft.
En zo heeft de vrouw haar volharding laten breken en zij stopte zich niet minder gretig vol dan de slavin, die eerder was begonnen.