Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Transitorium

HS 1 Brieven aan Plinius 4

Plinius aan keizer Traianus

Aan een aquaduct, mester, hebben de inwoners van Nicomedia 3318000
sestertiƫn uitgegeven, dat nog steeds onvoltooid is achtergelaten en zelfs
is afgebroken. Opnieuw zijn 2000000 sestertiƫn uitgegeven aan een andere
leiding. Nadat deze ook is achtergelaten, is er opnieuw geld nodig, zodat
ze
water hebben, (zij) die zoveel geld slecht hebben uitgegeven.
Zelf ben ik gekomen bij een zeer zuivere bron, waaruit schijnt te moet
worden geleid, zoals in het begin geprobeerd is door een boogconstructie,
opdat het water niet alleen bij de vlakke delen van de stad, maar ook bij
de
lagere gedeelten aankomt, er resten nog weinige bogen, sommige kunnen
worden
opgericht, met gehouwen steen, duit uit het vroegere bouwwerk is
onttrokken.
Het ander deel, zoals me toeschijnt, zal moeten worden gemaakt uit
baksteen:
dit is zowel gemakkelijker als goedkoper. Maar inde eerste plaats is het
noodzakelijk dat door jou ofwel een waterbouwkundige ofwel een architect
wordt gestuurd, opdat niet weer gebeurd, water gebeurd is. Ik legde nadruk
op dit ene: zowel het nut van het bouwwerk als de schoonheid zal het jouw
eer zeer waard zijn.

Traianus aan Plinius

Er moet voor worden gezorgd dat er water naar de stad Nicomedia wordt
gebracht. Werkelijk ik geloof dat jij dit werk met de grootste ijver al
aanvatten. Maar in vredesnaam, jij moet onderzoeken met jouw eigen ijver
(jouw dezelfde), door wiens fout de inwoners van Nicomedia in deze tijd
zoveel geld hebben door gebracht. Opdat niet, terwijl ze elkaar
voordeeltjes
toeschuiven, zowel beginnen aan de waterleiding, als die weer achterlaten.
Dus wat jij te weten zal komen, brengt het onder mijn aandacht.