Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Latina > Boek 1

Tekst 25

Koning Tarquinius heerste hoogmoedig en wreed; daarom was hij Superbus genoemd.
​Het volk hield niet van hem / mocht hem niet, omdat het tot grote werken / zware arbeid
​was/werd gedwongen.
3​Ook veel patriciërs waren hem vijandig (gezind),
​omdat zij van de openbare ambten werden/waren afgehouden / uit … werden/waren geweerd.
​Bewogen door vrees voor / Omdat hij bang was voor / Uit angst voor een aanslag
​verwijderde Tarquinius de aanzienlijksten van de staat.
​Zelfs de zonen van zijn zus vreesde hij: de een doodde hij, het leven van de ander spaarde hij,
6​omdat hij meende dat van hem / van zijn kant geen gevaar dreigde.
​Deze had gedaan alsof hij gek/onnozel was en had de onrechtvaardigheden van de koning
​rustig verdragen.
​Zelfs de bijnaam Stomkop had hij niet afgewezen / had hij geaccepteerd.
9​Daarom leefde/leidde hij een veilig/onbekommerd leven, omdat hij door Tarquinius niet
​doorzien was / omdat Tarquinius hem niet doorzien/door had.

​Maar op een dag richtte de koning, omdat hij ongerust gemaakt was door een verschrikkelijk
​teken van de goden, zich als volgt tot Brutus:
​‘Ik heb besloten twee van mijn zonen naar Delphi te sturen; zij zullen/moeten het orakel over
​mijn lot raadplegen.
12​Jij, Brutus, zult hun begeleider zijn.
​Brutus zei niets, hoewel hij met grote vreugde was vervuld.
​Spoedig snelden / haastten zich de zonen van de koning samen met Brutus naar Delphi.
15​Nadat ze daarheen waren gekomen/gegaan, voerden ze de opdrachten van hun vader uit.

​Daarna verlangden de broers het orakel over hun eigen lot te raadplegen.
​In aanwezigheid van Brutus zei een van hen:
18​‘Wie van ons beiden zal eens de hoogste macht in Rome hebben/bezitten?’
​Nauwelijks had hij beëindigd / was hij uitgesproken, toen dit geantwoord werd:
​‘Hij, [o] jongemannen, zal de hoogste macht in Rome hebben/bezitten,
21​die als eerste van jullie zijn moeder een kus zal hebben gegeven / zal geven.
​Meteen besloten de broers door een grote hoop gedreven / door een hoge verwachting
​aangespoord zich naar Rome te haasten / snel naar Rome terug te keren.
​Plotseling viel Brutus op de grond en raakte deze aan met zijn mond.
24​Daarom lachten de zonen van de koning Brutus uit, maar hij glimlachte vriendelijk.
​Kort daarop verdreef hij de Tarquinii en kwam de hoogste macht tot/aan hem /
​viel hem de hoogste macht te beurt.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.535

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 47