Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Latina > Boek 1

Tekst 31: Verrassing

Caesar wachtte op de [aan]komst van Cleopatra, over wie hij zo/zulke wonderbaarlijke dingen had gehoord.
Hij had weliswaar de bewakers bevolen om haar aankomst onmiddellijk te melden, maar twijfelde, of de koningin überhaupt wel in het palels kon aankomen / het paleis kon bereiken.
Hij wist namelijk, met hoeveel ijver / hoe zorgvuldig de vrienden van Ptolemaeus alle toegangen tot het paleis hadden afgesloten.
Het was echter onzeker/onduidelijk, wat zij ondernomen hadden, opdat Cleopatra werd verhinderd / om Cleopatra te verhinderen in het geheim het paleis binnen te gaan

Terwijl hij dergelijke dingen overdacht, naderde een van zijn vrienden/vertrouwelingen/ naar hem toe, en zei: Luister, Caesar!
Niet ver van het paleis is een man gegrepen, terwijl hij uit een bootje stapte. Hij droeg een grote/zware last die in een kleed gewikkeld was.
Hij beweert dat hij een geschenk van Cleopatra brengt. Wat ...?
Onmiddellijk (zei) Caesar: Breng hem hier!'
Kort daarna werd een man binnengebracht, die een of ander langwerpig voorwerp op zijn schouder droeg.
Zonder uitstel/dralen/ Onmiddellijk legde hij de last/ het pak voor Caesar neer.
Toen (zei hij): 'Neem, Caesar, het geschenk (in ontvangst) dat door Cleopatra is gezonden!

Onmiddellijk beval Caesar het uit te wikkelen.
Wat verbaasde hij zich / Wat was hij verbaasd, toen hij plotseling een vrouw uit het kleed zag opstaan/verrijzen.
Terwijl deze/zij hem met brandende/fonkelende ogen aankeek, zei ze met heldere stem:
Gegroet, Caesar! Ik ben Cleopatra, de koningin van Egypte.
Omdat de vrouw van een buitengewone schoonheid was / bijzonder mooi was en schitterde door haar parels en goud maakte zich zo'n grote bewondering van Caesar meester, dat hij lange tijd zweeg.
Voor alle omstanders was het duidelijk, hoezeer de veldheer in zijn hart in verwarring was gebracht/ zijn hoofd op hol was gebracht.
Eindelijk (ver)brak Cleopatra met vleiende/innemende stem de stilte: ‘Ik ben gekomen, zoals je hebt bevolen, ik zal doen, wat je van me verlangt.
Maar zeg me eerst: Wat ga je met Egypte doen?’
Toen zei Caesar door verlangen naar de vrouw ontstoken/met vervuld: ‘Ik zal doen, wat je wilt, Cleopatra.’
En zij (antwoordde): 'Maak / Zorg ervoor, dat ik alleen over Egypte regeer!’

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21