Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Latina > Boek 1

Tekst ?: Een invloedrijke moeder

Dan kwamen de vrouwen in grote getalen bij Veturia, de moeder van Coriolanus en bij de echtgenote, Volumnia bijeen. Een van hen zei: “Omdat de mannen de stad niet kunnen verdedigen met wapens, zullen wij ons tot Coriolanus moeten wenden, om hem van de stad af te weren. Wij bidden en smeken jullie, opdat jullie hulp aan ons niet weigeren. Alle hoop is op jullie gevestigd. Jullie alleen zullen zowel je zoon als je man bewegen om zich van wapens te weerhouden.
Sluit jullie aan bij ons!
Kom met ons mee om de woede van Coriolanus af te wenden van de ondergang van de stad.” Noch Veturia noch Volumnia weigerden.
Kort daarna ging de reusachtige stoet vrouwen naar het kamp van Coriolanus. Deze werd noch door hun smeekbeden noch door hun tranen van zijn plan afgebracht. Plotseling zei een van de vrienden: “Als ik me niet vergis”, zei hij, “zijn jouw moeder en kinderen er.” Coriolanus sprong op van zijn zetel omdat hij in verwarring gebracht was en zijn moeder wilde omhelzen.
Deze zei erg boos: “Voordat ik jouw omhelzing accepteer”, zei zij, “zorg ervoor dat ik weet of ik voor een vijand of mijn zoon sta, of ik in jouw legerkamp als gevangene of als moeder ben. Waarom heb je mijn ouderdom ongelukkig gemaakt? Waarom ben jij zo hard, dat je dit land verwoest, dat jou gebaard en gevoed heeft? Komt het dan niet bij je op dat Rome in zicht was? << Binnen de muren zijn mijn huis, mijn moeder, echtgenote, kinderen en Penaten? >> Als jij zo doorgaat, staat een vroegtijdige dood of een lange slavernij jouw zonen te wachten.”
Uiteindelijk braken de woorden van zijn moeder, de omhelzing van zijn echtgenote en kinderen en het gehuil van de vrouwen Coriolanus’ hart.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.535

Nieuw afgelopen maand: 39

Gewijzigd afgelopen maand: 59