Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 1, tekst 9: Hannibal op Kreta

9.1 Nadat hij Antiochus op de vlucht had gejaagd, is hij, vrezend dat hij werd uitgeleverd, wat ongetwijfeld gebeurd zou zijn, als hij zich gevangen had laten nemen, kwam hij op Kreta in Gortyna, opdat hij daar overwoog, waarheen hij zich moest begeven.
9.2 de slimste man echter van allemaal, zag dat hij in groot gevaar zou zijn, vanwege de hebzucht van de kretenaars, als hij niet iets zou hebben geregeld, want hij droeg een grote hoeveelheid geld bijzich, waarover hij wist dat er een gerucht uit gegaan was.
9.3 daarom besloot het hoofd een dergelijk plan, hij vult verschillende kruiken met lood, waarvan de bovenkant bedekt met goud. Deze plaatste hij, terwijl de hoogwaardigheidsbekleders erbij zijn, in de tempel van Diana, terwijl hij doet alsof hij zijn fortuin toevertrouwd aan hun woord van eer. Nadat deze om de tuin geleid waren, vulde hij de bronzen beelden met al zijn geld, en hij zette die achterloos neer in het voorhof van de tuin.
9.4 de inwoners van Gotyna bewaakte de tempel met grote zorg, niet zozeer tegen anderen, alswel tegen Hannibal, om te voorkomen dat hij zijn eigendommen weghaalde zonder dat zij het wisten, en met zich meenam.