Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk 1, tekst 2: Van Spanje over de alpen naar Italië

3.1 op deze leeftijd dus die wij genoemd hebben is hij met zijn vader naar Spanje vertrokken. en na diens dood, toen Hasdrubal als legeraanvoerder gekozen was, stond hij aan het hoofd van een gehele ruiterij. Nadat ook deze gedoon was, droeg het leger het opperbevel aan hem over. Dat werd, nadat het aan Carthago gerapporteerd was, van staatswege bevestigd.
3.2 zo onderging Hannibal, nadat hij, nog geen 25 jaar oud, opperbevelhebber geworden was, in de volgende 3 jaar met alle volkeren van Spanje in oorlog. Saguntus, een door een bondgenootschap verbonden stad, veroverde hij met geweld; hij stelde drie zeer grote legers samen.
3.3 Hiervan zond hij er 1 (terug) naar Afrika, een 2e liet hij samen met zijn broer Hasdrubal in Spanje, een 3e nam hij mee naar Italië. Zodra hij de bergpas van de Pyraneën overtrok, ging hij waar hij langs kwam met alle inwoners een gevecht aan. Hij liet niemand gaan, tenzij overwonnen.
3.4 nadat deze bij de alpen kwam, die Italië met Galië scheidden, welk niemand ooit met een leger overheen was gegaan, behalve de griekse Hercules -op grond waarvan de bergpas tot op heden grieks word genoemd- hakte hij de alpenbewoners, terwijl ze probeerden de overtocht te verhinderen, in de pan, maakte streken toegankelijk, legde wegen aan, om te kunnen gaan met zijn met gevechtstorens uigeruste olifanten, waar vroeger nauwelijks een man ongewapend kon kruipen. Langs deze weg bracht hij troepen over en bereikte hij Italië.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.145

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 30