Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 3

Hoofdstuk ?, tekst ?: Naar de Arena + Voorbereiding op het gevecht.

Naar de arena.
1. De dag voordat wij moesten strijden, zie ik in een visioen dit: dat Pomponius de diaken naar de deur van de kerker kwam en hevig klopte. Ik ging naar hem toe en opende de deur voor hem, hij was gekleed in een witte losgemaakte tunica en hij had sandalen met veel riempjes (terwijl hij sandalen met veel riempjes droeg). En hij zei mij: Perpetua, wij verwachten je, kom. Hij pakte me bij de hand en we begonnen door nauwe en bochtige plekken te gaan.
2. Nauwelijks dan toch kwamen wij hijgend bij het amphitheater aan, en hij leidde mij naar het midden van de arena en zei tegen mij: wees niet bang ( je moet niet bang zijn). Hier ben ik met jou en strijd ik met jou. En hij ging weg en ik keek naar het grote volk, dat aandachtig toekeek. En omdat ik wist dat ik verplicht was voor de beesten te gaan, verbaaste ik me erover dat de beesten niet naar mij toe werden gestuurd.

Voorbereiding op het gevecht.

3. En een zekere Egyptenaar, lelijk van soort, kwam naar mij toe met zijn helpers, om tegen mij te zullen strijden. Ook kwamen er mooie jongemannen naar mij toe, mijn helpers en aanhangers. En ik ben uitgekleed en ik ben mannelijk geworden. MIjn aanhangers begonnen mij met olie in te smeren, zoals ze gewend zijn in een wedstrijd. En ik zag die Egyptenaar aan de andere kant in het stof ronddraaien.
4. En een zekere man van wonderbaarlijke grootte , zodat hij zelfs uitstak boven de top van het amphitheater, kwam naar me, met een losgemaakte tunica, hij had purper tussen de twee zoomen midden op zijn borst, en hij had veelvormige sandalen, ze waren van goud en zilver, Hij had een stok alsof hij scheidsrechter was, en een groene tak waaraan gouden appels hingen (waren).
5. En hij smeekte om stilte en zei: Deze Egyptenaar zal haar doden met het zwaard als hij haar zal hebben overwonnen. Zij zal, als zij hem zal hebben overwonnen, de tak ontvangen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.145

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 30