Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aisopos

Wolf en reiger

De wolf liep, nadat hij een bot verzwolgen had, rond, iemand zoekend die hem kon genezen. Nadat hij een reiger had aangetroffen, riep hij deze te hulp om tegen betaling het bot eruit te halen. Nadat hij zijn hoofd had neergelaten in zijn keel, trok hij het bot eruit en vroeg om het overeengekomen loon.De wolf zei nadat hij hem in de rede viel: Hé, jij daar, ben jij niet tevreden dat jij je kop heelhuids uit de muil van een wolf hebt gehaald, maar jij vraagt ook nog loon?

De fabel maakt duidelijk dat het grootste loon voor weldaden voor slechteriken, het niet ook nog onrechtvaardig behandeld worden door hen, is.