Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 2: Tekst 2

Heel het volk van de Galliers is zeer toegewijd aan de godsdienst. En daarom offeren zij, die getroffen zijn door een zware ziekte en diegenen die zich op het slagveld en in gevaar bevinden, in de plaats van dieren, mensen. Of ze beloven dat ze zullen offeren en bij deze offers gebruiken ze druiden als helpers. Omdat ze menen dat, indien er voor het leven van een mens een ander mensenleven in ruil word gegeven, de goddelijke wil van de onsterfelijke goden niet kan gunstig gestemd worden en ze hebben in het openbaar offers van dezelfde soort ingevoerd.
Anderen hebben beelden van een reusachtige grootte waarvan ze de ledematen die samengebonden zijn uit twijgen, vullen met levende mensen die omsingeld zijn door vlammen en ze sterven.
Ze menen dat het aangenamer is voor de onsterfelijke goden diegenen te offeren die bij diefstal of roverij of een of andere misdaad betrapt zijn. Maar wanneer de voorraad van deze soort ontbreekt gingen ze zelfs over naar het offeren van onschuldigen.