Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 3: Tekst 3

Toen Caesar in Gallië ten Zuiden van de Alpen was, zoals wij hierboven hebben aangetoond, dan werden talrijke praatjes aan hem verteld. Ook werd hij ingelicht door de brieven van Labienus dat alle Belgen, waarvan we hadden gezegd dat ze het derde deel van Gallië bewonen, tegen het Romeinse volk samenzwoeren en gijzelaars uitwisselden. [Hij werd er ook van op de hoogte gesteld] dat deze de oorzaken waren van de samenzwering : ten eerste omdat ze vreesden dat wanneer heel Gallië tot vrede was gebracht ons leger naar hen zou geleid worden. Vervolgens omdat ze door vrij veel Galliërs ongerust werden gemaakt, voor een deel degenen die, zoals ze niet wilden dat de Germanen langer in Gallië vertoefden, zo verdroegen dezen moeilijk dat het leger van het Romeinse volk in Gallië zou overwinteren en zich er zou vestigen ; deels zij die verlangden naar een nieuwe heerschappij door hun besluiteloosheid en lichtzinnigheid van hun karakter. En door zeer velen ook [worden ze opgehitst] omdat in Gallië de macht in het algemeen wordt uitgeoefend door de rijken en door diegenen die de mogelijkheid hebben om mensen in te huren, die minder makklijk deze praktijk konden verderzetten onder ons bewind.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25