Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 4: Tekst 3

Caesar spoorde de Remi aan en spak hen mild toe en hij gaf het bevel dat de hele senaat naar hem moesten komen en dat de kinderen van de leiders als gijzelaars naar hem moesten gebracht worden.En al deze dingen werden nauwkeurig tegen de vastgestelde dag volbracht.Caesar zelf spoorde in hoge mate de Diviciacus van de Haedui ertoe aan en hij toonde aan in welke maten de staat en het gemeenschappelijk welzijn van belang was om de troepen van de vijand uit elkaar te houden om te voorkomen dat

ze in 1 keer gaan strijden tegen zo\'n grote menigte.En hij toonde aan dat dit kon gebeuren als de Haedui hun troepen in het grondgebied van de Bellovacen binnen leiden en hun velden begonnen te verwoesten.Nadat hij deze bevelen had gegeven stuurde hij hen van zich weg,nadat hij gezien had dat alle Belgische troepen naar 1 plaats werden samengebracht en naar hem kwamen en nadat hij te weten gekomen was dat zij niet ver van hen verwijdert waren van diegene die hij als verkenners had gestuurd en van de Remi haastte hij zich zijn leger over de rivier de Aisne te brengen,die in het uiterste grondgebeid van de Remi stroomt en daar zet hij zijn kamp op.