Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 5: Tekst 1

§3. Snel, zoals Caesar tevoren bevolen had, werd er een teken gegeven met vuren. Vanuit de dichts bij gelegen verschansingen kwam men daarheen samenlopen.
§4. Door de vijand werd er zo heftig gestreden als er gestreden moest worden door moedige mannen in de laatste hoop op een redding op een ongunstige (=rotsachtige) plaats, tegen hen die vanacher de verdedigingswal en vanuit de toren speren wierpen omdat alle hoop op redding alleen in moed gelegen was.
§5. Nadat ongeveer 4.000 mannen gedood waren, werden de overigen teruggedreven in de vesting.
§6. Nadat de volgende dag de poorten opengebroken waren, omdat niemand deze nog verdedigde en nadat onze soldaten naar binnen gezonden waren, hield Caesar een openbare verkoping van de vesting in één lot.
§7. Door de kopers (=hen, die ze gekocht hadden), werd aan hem het aantal hoofden meegedeeld, 53.000.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30