Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

1 Caesar, thema 5: Tekst 3

Een menigte van kinderen en vrouwen (want ze hadden met heel hun stam hun woonplaats verlaten en de Rijn overgestoken) begon naar alle kanten te vluchten. Caesar zond zijn ruiterij om er jacht op te maken. De Germanen, omdat ze achter hun rug geschreeuw hoorden en toen ze zagen dat hun volk werd gedood, gooidden de wapens weg, lieten de veldtekens achter en stormden uit het kamp. En toen ze aan de samenvloeiing van de Maes en de Rijn waren aangekomen, wanhoopten ze aan de verdere vlucht en nadat een groot aantal gedood was, stortten de overige zich in de stroom. En daar, overvallen door angst, uitputting en de kracht van de rivier, stierven ze....
ieder van ons was ongedeerd tot op de laatste man, slechts enkelen gewond, uit vrees voor zo\'n grote oorlog omdat het aanta koppen bij de vijand 34000 bedroeg trok iedereen zich terug in het kamp. Caesar gaf aan hen die hij in het kamp vasthield de toelating om weg te gaan. Deze vreesden straffen en folteringen vanwege de Galliƫrs wiens akkers ze hadden verwoest en zeiden dat ze bij hen wilden blijven. Caesar schonk hen de vrijheid.