Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 3e Jaar

Hoofdstuk 4, tekst D

toen ze de berg van Kosmos hadden bereikt staken ze hun fakkels aan. maar toen t volk.op een onverwacht moment kwam de vijand daar in de verte de berg op. Er brak grote paniek uit en iedereen rende door elkaar heen. er zijn vele slachtoffers gevallen, maar het volk is niet uitgeroeid. Er is nog hoop voor het volk. vele jaren later was het weer zoals vroeger, maar nog steeds heerste er grote angst.