Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ascensus > 4e Jaar

Cicero ad Atticum III, V

Terentia tibi et saepe et maximas agit gratias. id est mihi gratissimum. ego vivo miserrimus et maximo dolore conficior. ad te quid scribam nescio. si enim es Romae, iam me adsequi non potes; sin es in via, cum eris me adsecutus, coram agemus quae erunt agenda. tantum te oro ut, quoniam me ipsum semper amasti, ut eodem amore sis; ego enim idem sum. inimici mei mea mihi, non me ipsum ademerunt. cura ut valeas. data IIII Idus April. Thuri.

-Terentia betuigt je dikwijls en heel grote dankbaarheid. Dat is mij heel aangenaam. Ik leef heel ongelukkig en ik word verteerd door een heel grote pijn. Ik weet niet wat ik je moet schrijven. Want als jij in Rome bent, kun je me niet meer bereiken; Maar als je op weg bent, wanneer je me zal bereiken, zullen we samen overleggen wat nog gedaan moet worden. Ik smeek je om met dezelfde liefde te zijn, omdat jij altijd hield van mij zelf, want ik ben dezelfde. Mijn vijanden hebben mijn bezittingen ontnomen, maar niet mijzelf. Zorg dat je gezond blijft. Gegeven op 10 april in Thurium.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25