Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Unit 4, Tekst 2: Kroisos en het orakel van Delphi

Omdat Kroisos een veldtocht wil ondernemen tegen Kuros stuurt hij gezanten naar Delphi om de godheid te raadplegen. Zij komen aan met vele geschenken en vragen de godheid het volgende : "Kroisos, de koning van de Lydiërs en van andere volkeren stuurt jou vele geschenken en vraagt of het nodig is dat hij een aanval richt tegen de Perzen. De god antwoordt : "Als hij een veldtocht onderneemt tegen de Perzen dan zal hij een groot rijk vernietigen." Kroisos vraagt niet welk rijk hij ten onder zal doen gaan. In de hoop dat hij de macht van Kuros zal vernietigen brengt hij een groot leger op de been. Hij wordt door Kuros overwonnen. Zo wordt een groot rijk vernietigd.