Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Unit 5, Tekst 1: Geen gratis schouwburg meer?

De Atheense redenaars raden aan een veldtocht te ondernemen tegen de aanvoerder van Makedonië. Demosthenes zegt welke wetten men moet opheffen. Zo loopt de wet in verband met het schouwburggeld gevaar opgeheven te worden. Want de Atheners droegen, toen ze welvarend waren, niet alleen geld bij voor schilden en harnassen, maar ze zorgden ook voor de cultuur van de mannen en de vrouwen. Het is nodig dat de Atheners overleggen aan welke redenaars te gehoorzamen, de enen raden veranderingen aan, de anderen standvastigheid ten voordele van het vaderland.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25