Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 2e Jaar

Unit 6, Tekst 1: Gratis naar de onderwereld

Hermes begeleidt de zielen van de doden naar het huis van Pluto, daar worden ze met een wankele boot over de Styx gezet. Omdat Menippos zich nooit bekommerd heeft om geld, heeft hij de gebruikelijke obool, het loon van Charoon, niet in zijn mond. Charoon is erg verwonderd over de aard van diegene die de dood bespot en die het voorkomen heeft van een leider. De zonderling zegt tot de grijsaard : "Waarom geef je niet de mogelijkheid aan de armen om terug te keren naar hun leven ?" Hij antwoordt : "Hier wordt ik geslagen door de ondergrondse tiran met een scepter." Beiden vervallen in zo'n grote woede dat ze met elkaar slaags raken. Door de meerderen worden Menippos en zijn gelijken vergeleken met woeste honden wegens hun schaamteloosheid en ongewoon zijn. Hermes noemt Menippos een vrij man, omdat hij geen angst kent en zich niet bekommert om aanzien.