Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 2, Tekst 2: Over de Ilias

De Achaiers en de Trojanen strijden in de vlakte van Troje.
Agamemnon, de koning van Mykene, heerste over alle Achaïsche legers.
De Atride, heerser van de mannen en de snelvoetige Achilleus maken ruzie omwille van een meisje.
Alle andere Achaiers eren Chryses, de vader van het meisje, maar Agamemnon wilde Chryseis niet teruggeven en gooide de priester van Apollo eruit.
Wanneer Apollo de pest naar het leferkamp van de Achaiers zend, werd de Atride gedwongen de dochter van de priester terug te geven, maar Achilles werd bevolen zijn eigen slavin aan de koning te geven.
Achilleus, woedend op de koning, bleef in zijn tent en wilde niet meer vechten.
In een gevecht doodde Hektor, de held van de Trojanen, Patroklos, de vriend van Achilleus, die de wapenrusting van zijn vriend droeg.
De zilvervoetige Thetis, de moeder van Achilleus, bracht een nieuwe wapenrusting voor haar zoon en in een tweegevecht doodde de snelvoetige Achilleus Hektor.
Priamos, die door Achilleus gastvrij in zijn tent werd ontvangen, bracht vele (en) mooie geschenken mee en hij sprak de gevleugelde woorden : “(O) Achilleus, in naam van je vriendschap voor Patroklos, sta mij toe het lijk van mijn geliefd kind naar huis mee te nemen...”

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.613

Nieuw afgelopen maand: 19

Gewijzigd afgelopen maand: 18