Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 3, Tekst 2: Over Soloon

Want de staatsvorm was in alle opzichten oligarchisch en in het bijzonder verrichtten de armen slavenarbeid voor de rijken, Ún zijzelf, Ún hun kinderen, Ún hun vrouwen.
En zij werden horigen en hektemoren genoemd, want zij bewerkten de akkers van de rijken.
Al de grond was in handen van de rijken en indien zij de pacht niet konden betalen, werden ze slaven, Ún zijzelf, Ún hun kinderen.
De leningen waren op alle lichamen tot Soloon. Deze werd de eerste beschermer van het volk.
Meester geworden van de stad bevrijdde Soloon het volk eens en voor altijd. Hij verbood te lenen en stelde wetten en voerde een delging van de schulden in, en de particuliere (schulden), en de openbare schulden, die ze de seisachteia noemden omdat ze de lasten van zich afschudden.
Soloon voerde een staatshervorming in en stelde andere wetten en zij hielden op de wetten van Drakoon te gebruiken, behalve die in verband met moord.
Ze schreven de wetten op driehoekige pilaren en ze plaatsten ze in de koninklijke zuilengalerij en ze zwoeren ze allemaal na te leven

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.613

Nieuw afgelopen maand: 19

Gewijzigd afgelopen maand: 18