Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 6

Tekst 20: Zwijgplicht over staatsgeheimen

De stammen, waarvan men meent dat ze hun staat het beste besturen hebben via wetten bekrachtigd dat, als iemand iets over een staatsaangelegenheid zou horen van de naburige stammen door een gerucht of van horen zeggen, hij dat moet melden aan een magistraat en dat hij dit niet mag meedelen aan iemand anders omdat men weet dat roekeloze en onbekwame mensen door valse geruchten in paniek geraken en tot een gewichtige daad worden gedreven en een beslissing nemen over zaken van het hoogste belang. De magistraten verbergen wat hun goed lijkt en zij maken bekend aan de massa, wat van nut is naar hun oordeel. Er wordt niet toegestaan over een staatsaangelegenheid te spreken, tenzij tijdens een officiƫle vergadering.