Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Hoofdstuk ?: Caesar gevangen

Caesar besluit, wanneer hij nog een jonge man is, naar het eiland Rhodos te gaan, omdat in de stad gevaren hem te wachten staan. Daar (op Rhodos) wil hij ook redevoeringen van de beroemde Apollonius horen. Op zee zitten echter piraten hem op de hielen en spoedig wordt hij gevangen genomen. Maar door Caesar worden geen wonden opgelopen.

Een voorraad voedsel wordt aan hem gegeven door de piraten, die hopen dat zij veel geld kunnen krijgen, als de jonge man ongedeerd wordt teruggegeven aan zijn ouders.

Gedurende veel dagen wordt Caesar vastgehouden op de kust van het eiland Pharmacussa. Zonder angst staat hij vaak voor de piraten en zegt: "Wanneer mijn vrienden het geld hebben verzameld, en ik vrij zal zijn, zal ik jullie allemaal te gronde richten!" Dan gaat hij weer zitten en kijkt kwaad naar de piraten, die erg lachen.

Maar spoedig wordt een voorraad goud gebracht door de slaven van Caesar. Op de volgende dag wordt de beroemde jongeman door een schip van de piraten op de kust van Griekenland neergezet. Maar kijk: Caesar haast zich, verzamelt schepen en nu zit hij zelf de piraten op de hielen!

Wanneer zij gevangen genomen worden, doet Caesar wat hij had beloofd: ze worden allemaal zonder oponthoud gedood!