Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Hoofdstuk ?: Cleopatra ontmoet Caesar

Na de dood van Alexander de Grote werd Egypte geregeerd door Ptolemaeus, die één van de opperbevelhebbers van Alexander was. Zijn zoon werd ook Ptolemaeus genoemd. Sinds die tijd werd elke koning van Egypte Ptolemaeus, elke koningin Cleopatra genoemd. Maar alle koninginnen worden overtroffen door Cleopatra VII, aan wie Caesar zijn liefde gaf. In het begin was de ongelukkige Cleopatra de vrouw van haar broer! Maar omdat zij zonder haar broer wilde regeren, besloot haar broer om Cleopatra te verdrijven.
Toen Caesar plotseling aankwam in de haven van Alexandrië tijdens de burgeroorlog, werd aan Cleopatra toegang tot hem gegeven. De koninklijke vrouw smeekte hem: "O Caesar, ik moet geholpen worden! Er worden aanvallen op mij gedaan door mijn broer, die verlangt dat ik wegga uit Egypte. Welke hoop is er voor mij?" Het mooie gezicht van Cleopatra werd lang bekeken door Caesar. Eindelijk zei hij: "Aan jouw woorden kan ik geen weerstand bieden, o Cleopatra! Ik zal jou helpen en jou alleen koningin van Egypte maken!"

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.965

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 27