Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Chaire > Taalboek 1

Tekst 30

Op deze plaats, die aan Zeus is gewijd, wordt om de vier jaar een groot feest gevierd, waarop de jongemannen Zeus vereren door wedstrijden te houden. Voor de wedstrijden trekken enkele bodes door het hele land en kondigen een vrede af, die 'wapenstilstand' wordt genoemd. Vervolgens verzamelen zich hier degenen die zich willen inspannen voor overwinning en roem. Maar zowel voor barbaren als slaven is het niet geoorloofd bij de wedstrijden aanwezig te zijn, waarvan men de goede naam moet bewaken. Ook komen velen naar deze renbaan, waarop e atleten met grote inspanning aan de westrijden deelnemen. Al wie e anderen overtreft, staat in hoog aanzien en wordt door de burgers bewonderd. Gelukkig is hij, aan wie Zeus de overwinning geeft.