Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Cicero

Brieven uit ad Atticum: LX (Att., III, 4)

Ik zou liever hebben dat je het feit dat we halsoverkop vertrokken zijn, aan onze ellendige toestand toeschrijft dan aan onze omstandigheid (=wispelturigheid), uit Vibo, waar wij je hebben ontbonden. Want het wetsvoorstel over ons vonnis is ons bereikt ; in dat wetsvoorstel waarvan we gehoord hebben dat het geamendeerd werd stond ongeveer het volgende : het is mij toegelaten om in een straal van 400 km buiten Rome te vertoeven maar het is mij niet toegestaan mij naar daar te begeven. Op staande voet begaf ik mij op weg naar Brindisi, nog voor het goed keuren van het wetsvoorstel omdat enerzijds Sicca, bij wie ik logeerde, niet samen met mij zou ten onder gaan en omdat het mij niet toegelaten is op Malta te verblijven. Haast je nu om ons te vervoegen als wij onderdak krijgen. Tot hier toe zijn wij altijd met veel genoegen onthaald geworden maar we zijn bang voor de toekomst. Mijn vriend Pomponius, het spijt me dat ik leef, in deze aangelegenheid heb je zeer veel invloed gehad op mij. Maar deze zaken zullen we behandelen als we samen zijn. Je hoeft er slechts voor te zorgen dat je komt.