Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Cicero

De Amicitia 29- 30

29. Als de kracht van die integriteit zo groot is, dat we deze zelfs bij hen, die we nooit gezien hebben of wat belangrijker is, bij de vijand zelf, waarderen, wat is er dan wonderlijk aan, als het van mensen ontroerd wordt, wanneer ze de deugd [dapperheid] en de goedheid in hen schijnen te merken, met wie ze door dagelijkse omgang verbonden kunnen zijn? Toch wordt ook de genegenheid versterkt door het aannemen van weldaden, door het vaststellen van de aandacht en doordat men dagelijks met elkaar is omgegaan. Nadat dit alles bij die eerste ontroering van het hart en de sympathie toegevoegd is, ontbrandt dit wonderlijk en warm gevoel van genegenheid.

30. Naarmate men meer op zichzelf vertrouwt en naarmate men meer voorzien is van wijsheid en inzicht, zodat men niemand nodig heeft en van oordeel is dat zijn rijkdom in zichzelf ligt, in die mate munt men uit in het aangaan en onderhouden van vriendschapsrelaties.