Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Cicero

De Oratore 69-70

Dus zal diegene welsprekend zijn die op het forum en bij burgerlijke zaken zo spreekt dat hij bewijst, het aangenaam presenteert en overtuigt. Met bewijzen aankomen is noodzakelijk, het aangenaam vertellen is aan te raden, overtuigen is de overwinning: want zoveel taken als er voor een redenaar zijn zoveel zijn er soorten van spreken. Maar zoveel als er eisen zijn voor een redenaar, zoveel manieren van spreken zijn er: ze moet subtiel zijn in het aanbrengen van bewijzen, matig in het behagen en fel in het overtuigen; in dit ene ligt de hele kracht van een redenaar. De moderator en quasi doseerder van deze drievoudige variƫteit zal een groot oordeelsvermogen moeten hebben en hij moet een enorm talent hebben; want hij zal oordelen wat er voor elk nodig is en hij zal kunnen spreken op welke wijze ook de zaak verlangt. De wijsheid is de grondslag van de welsprekendheid zoals trouwens van alles dingen.