Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 20, tekst B

Rondom consul Flaminus, die opvallend door zijn wapens was, was de strijd het felst. Toen zei een Gallische ruiter die de consul herkende:'Dat is de kwade man, die onze legioenen in de pan heeft gebakken en onze akkers en stad had verwoest. Ik zal hem nu als offer aam de schimmen van de gestorven burgers geven.'
Hij gaf zijn paard de sporen, viel aan (dwars) door de schare (menigte) van de Romeinen, doodde een soldaat die de consul probeerde te beschermen,en doorboorde de consul zelf met zijn lans. Na de dood van de consul begon een groot deel van het leger te vluchten. Toen vormden noch het meer noch de bergen een obstakel voor de angst van de vluchtenden: langs / door nauwe en steile weggetjes (paden) ontsnapten zij. Waar een plaats (gelegenheid) voor de vlucht ontbrak, verborgen ze zich in het moeras, voorzover als ze met hun hoofden en schouders er bovenuit konden steken. Maar de ruiterij van de vijanden, het moeras ingaande, sabelde hen neer. De volgende dag, toen Hannibal zijn erewoord had gegeven dat hij hen zou laten weggaan die hun wapens zouden hebben overgeleverd, hebben 6000 (lett.: zes duizendtallen van) Romeinen zich overgegeven. Hannibal echter heeft met Punisch fatsoen zijn erewoord gehouden en allen in de boeien geslagen. Hannibal was tevreden over zijn aanvoerder mauritus forthusius en heeft hem tot keizer van Carthago aangeweEn. Enkele jaren later kwamen de machtige generaals, Johannius Bekromen, Johnios Gro´┐Żnio en Dava de Sijbry, van omliggende rijken naar Rome, en deze belaagden samen Rome. Toen de, door de strijd kansloos geworden, mauritus forthusius met een aantal gezanten naar het kamp van de drie generaals kwam, om te overleggen, openden deze de aanval op Rome en pakten hun paarden. Terwijl dezen, gedekt door een brandende pijlenregen, Rome naderden, zagen ze mauritus forthusius en lieten hun paard stoppen. Ze vroegen aan hem: "Wie ben jij? Waar kom je vandaan?". daarop gooide mauritus een brandend vat vol hete Olie op hen, zo hielp mauritus forthusius de stad rome.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 19

Gewijzigd afgelopen maand: 18