Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 21, tekst B: Aemilius Paulus in de strijd gedood

Terwijl hij met zijn paard uit de strijd vluchtte zag Gnaeus Lentulus de afgematte consul zittend op een rots, met wonden. Terwijl hij van zijn paard afsteeg zei hij: "Lucius Aemilius, neem dit paard zolang je nog kracht hebt. Ik zal je optillen en beschermen. Zelfs zonder de dood van een consul zal er genoeg verdriet en rouw zijn. De consul antwoordde: "Gnaeus Lentulus, voor mij is er geen enkele hoop op redding: nooit zal ik de soldaten achterlaten en ik zal nooit wegvluchten uit de strijd. Maar jij vlucht weg, zodra jij kan! Bericht de senaat dat Hannibal de Romeinen in de strijd geheel overwonnen heeft; dat ik onschuldig was aan deze nederlaag. Hannibal zal spoedig bij de poorten komen. Daarom moeten de Romeinen de stad versterken, voordat de overwinnaar komt. Bericht Quintus Fabius dat ik tot nu toe volgens zijn voorschriften heb geleefd en sterf." Terwijl zij dit zeiden overrompelde eerst een menigte van vluchtenden hen, vervolgens de ruiterij van de vijanden. De vijanden doodden, niet-wetend dat de man op de rots consul was, Aemilius Paulus met veel speren. Lentulus werd temidden van het tumult weggesleurd door zijn paard.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.225

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38