Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 30, tekst A

Nero komt het verschrokken en dakloze volk te hulp door noodgebouwen op te richten en de prijs van het koren te verminderen. Toch zorgde deze daad niet dat de woede tegen hem verminderde. Want het gerucht ging dat hij zong over de nederlaag van Troje toen de stand brandde. Bovendien geloofden velen dat de brand op beval van Nero begonnen was, want hij had het verlangen een nieuwe stad te stichten, hij verlangde hem Neropolis te noemen, naar zijn naam. Door de brand had Rome de ruimte die voor de stad moest worden verkregen. Dus om het gerucht de kop in te drukken, beschuldigde hij de Christenen, die door allen gehaat waren, dat ze de stad in brand gestoken zouden hebben. Eerst liet hij ze oppakken, die toegaven dat ze Christenen waren, vervolgens liet hij ze vele anderen verraden. Dus een hele grote menigte vond de dood. De een werd door de honden verscheurd, de ander werd aan het kruis genageld, weer een ander werd levend verbrand. Nero hoopte dat hij door Christenen te vermoorden en te beschuldigen de harten van het volk voor zich zou winnen. Toch namen velen het hem kwalijk, omdat hij wegens zijn woestheid zoveel mensen liet omkomen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.632

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 10