Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 165 - Iedereen voor de wet gelijk 38.50.4-9

Daarna werd iedere vermelding van en herinnering aan dat geschil weggevaagd door een conflict, groter en met een groter en beroemder man ontstaan. Publius Scipio Africanus werd, zoals Valerius Antias schrijft (zegsman is), door twee [mannen met de naam] Quintus Petillius voor het gerecht gedaagd. Dit legde men uit al naargelang ieders karakter was. Sommigen kritiseerden niet de
5 volkstribunen, maar de hele gemeenschap [dat] die dit kon toestaan: de twee grootste steden ter wereld waren bijna op één [en hetzelfde] tijdstip ondankbaar jegens hun leiders bevonden, [waarbij] Rome ondankbaarder [was], in zoverre dat het overwonnen Carthago de overwonnen Hannibal in ballingschap had gedreven, [maar] het overwinnende Rome de overwinnende Africanus zou verdrijven. Anderen [zeiden] dat geen enkele burger zoveel boven [de rest] uit behoort te steken dat hij niet volgens de wetten kan worden ondervraagd; niets
10 was zo typerend voor het gelijk verdelen van de vrijheid als [het feit] dat juist de machtigsten terecht konden staan. Wat kon er nu veilig aan ook maar iemand overgelaten worden (werd er … overgelaten), laat staan de hoogste macht in de staat, als er geen rekenschap hoefde te worden afgelegd? Tegen degene die gelijk recht niet kon verdragen, was dwang niet ongerechtvaardigd.