Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 95 - De overwinning benutten 22.51.1-4

Toen de anderen, zich verdringend om de overwinnaar Hannibal, [hem] feliciteerden en [hem] aanraadden om, na het ten einde brengen van zo’n grote oorlog, wat er over was van de dag en de volgende nacht zowel zelf rust (voor zich) te nemen als [die] aan de vermoeide soldaten te geven, zei Maharbal, de commandant van de ruiters, van mening dat er allerminst getreuzeld moest wor-
5 den: ‘Welnee, opdat jij weet wat in dit gevecht gedaan is: op de vijfde dag zul je als overwinnaar op het Capitool dineren. Volg [mij]; ik zal vooruitgaan met de ruiter[s ], zodat ze eerder weten dat [je] bent gekomen dan dat [je] zult komen.’ Hannibal scheen de zaak te verheugend en te groot om die onmiddellijk (met zijn geest) te kunnen bevatten. Dus zei hij dat hij de goede wil van Maharbal prees, [maar] dat er om het plan te overwegen tijd nodig was. Toen [zei] Mahar-bal: ‘Ongetwijfeld hebben de goden niet alles aan dezelfde gegeven. Jij weet te
10 overwinnen, Hannibal; je weet niet je overwinning te gebruiken.’ Algemeen wordt geloofd dat het uitstel van die dag de (tot) redding is geweest voor de stad en het rijk.