Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2016: Vergilius

Aeneis I, 1-11

De wapenfeiten en de man bezing ik, (de man) die als eerste van de kusten van Troje
naar Italië, door het noodlot op de vlucht, en (naar) de kusten van
Lavinia kwam, nadat hij veel zowel over landen als op zee heen en weer geslingerd was
door de macht van de goden, wegens de onverzoenlijke toorn van de woeste Iuno,
en nadat hij ook in oorlog vele (dingen) doorstaan had, totdat hij een stad zou/kon stichten
en de goden zou/kon overbrengen naar Latium; vanwaar (komen) het Latijnse geslacht
en de Albaanse vaderen en de muren van het hoge Rome .

Muze, verhaal mij de oorzaken, door welke belediging van haar goddelijke macht
of waarover verbitterd de koningin van de goden de man, in het oog springend door zijn
plichtsgevoel, ertoe bracht zoveel lotgevallen te doorstaan, zoveel inspanningen
te trotseren. (Bestaat er) zulke grote woede in de geesten/harten van de hemelbewoners?

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30