Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.34 (p.112, rr.111-116); Lucumo (2)

Hun namen waren Lucumo en Arruns. Lucumo overleefde zijn vader als erfgenaam van al het bezit: Arruns stierf eerder dan zijn vader met achterlating van zijn zwangere vrouw. Maar de vader overleefde zijn zoon niet lang (bleef niet overlevend); omdat hij niet wetend dat zijn schoondochter zwanger was, was gestorven zonder rekening te houden met een kleinzoon bij het maken van zijn testament, is aan de jongen die was geboren na de dood van zijn grootvader zonder enig aandeel in het bezit, de naam Misdeelde gegeven ten gevolge van zijn armoede.