Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.34 (p.114, rr.137-145); Een nieuw leven, een nieuwe naam

Met deze verwachtingen en overwegingen (deze verwachtingen en overwegingen met zich mee dragend) zijn zij de stad binnengegaan, en nadat zij daar een woning aangeschaft hadden hebben zij de naam L.Tarquinius Priscus openbaar gemaakt. Zijn onbekendheid (nieuwheid) en rijkdom maakten hem in de ogen van de Romeinen opvallend; en zelf hielp hij zijn lot door wie hij kon [als vriend] voor zich te winnen met aardige woorden, door vriendelijke uitnodigingen en door zijn weldaden, totdat de verhalen (het verhaal) over hem ook naar het paleis waren overgebracht. In korte tijd had hij deze bekendheid veranderd in (gebracht naar) het recht (de rechten) op een intieme vriendschap door bij de koning genereus en vaardig taken op zich te nemen, zodat hij evenzeer betrokken was bij staatsoverleg als bij particulier beraad in oorlog en vrede en, in alles op de proef gesteld/betrouwbaar gebleken, tenslotte bij testament zelfs werd aangesteld tot voogd voor de kinderen van de koning.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.217

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 38