Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.45 (p.116, rr.176-181); De tempel van Diana (2)

Door steeds dezelfde argumenten (dingen) te herhalen heeft hij het ten slotte voor elkaar gekregen dat de Latijnse volkeren samen met het Romeinse volk in Rome een tempel voor Diana maakten (bouwden). Dit was de erkenning dat Rome de hoofdstad was, (iets) waarover zo dikwijls met wapens gestreden was. Hoewel dit al losgelaten scheen te zijn uit de aandacht (niet langer de aandacht scheen te hebben) van alle Latijnen vanwege het feit dat het al zo vaak met noodlottig gevolg was geprobeerd met wapens, scheen aan een van de Sabijnen het toeval zich aan te bieden om met een eigen plan de macht terug te krijgen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25