Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.45 (pp.115-116, rr.170-176); De tempel van Diana (1)

Nadat de omvang van de stad was vergroot, nadat thuis alle maatregelen getroffen waren noodzakelijk (tot het nut van) voor zowel oorlog als vrede, heeft hij, opdat niet altijd de macht door middel van wapens zou worden verworven, geprobeerd met beleid haar heerschappij te laten toenemen en tegelijkertijd enige versiering aan de stad toe te voegen. In die tijd al was het heiligdom van Diana te Ephese beroemd; de overlevering vertelde dat dit gemeenschappelijk was gemaakt door de steden van Azië. Deze eensgezindheid en het verenigen van de goden prees Servius buitengewoon te midden van de voornaamsten van de Latijnen, met wie hij van staatswege en als particulier met opzet gastvriendschappen en (persoonlijke) vriendschappen had gesloten.