Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.56 (p.119, rr.225-228); De fatale vraag (1)

Nadat men daar was [aan]gekomen, beving (de geesten van) de jongemannen, toen ze de opdrachten van hun vader hadden volbracht, de begeerte om te vragen aan wie van hen het koningschap over Rome zou komen. Men zegt dat uit het diepst van de grot een stem weerklonk: ‘Het hoogste gezag in Rome zal diegene hebben die van jullie als eerste, o jongelieden, zijn moeder een kus zal hebben gegeven’.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25