Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.5 (p.59, rr.30-35); Het feest van Lupercus

Men zegt dat toen al op de Palatijn dit Lupercalfeest bestond, en dat de heuvel naar Pallanteum, een Arcadische stad, Pallantium, vervolgens Palatijn genoemd is; dat daar Euander, die, uit dat geslacht van Arcadiërs (afkomstig), vele tijden eerder/lang geleden de streken heeft bewoond, het uit Arcadië meegebrachte feest ingesteld heeft, namelijk dat naakte jongemannen rondrenden terwijl ze de Lycaeïsche Pan in uitgelaten spel vereerden, die de Romeinen later Inuus genoemd hebben.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17