Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 1.6 (p.61, rr.66-71); De stichting van Rome (2)

Vervolgens onderbrak een overgeërfd kwaad, het verlangen naar macht, deze plannen, en daardoor ontstond een schandelijke strijd uit een tamelijk onschuldig begin. Aangezien zij tweelingen waren en respect voor de leeftijd geen onderscheid kon maken, nam, opdat de goden onder wier bescherming die streek stond, door voortekens zouden kiezen wie de naam aan de nieuwe stad zou geven, wie met macht over de stad zou regeren, Romulus de Palatijn, Remus de Aventijn als waarnemingspunten om de voortekens waar te nemen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17