Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 29.14 (p.152, rr.280-285); Wie is de beste man? (1)

Daarbij kwam het beraad over het ontvangen van de Moeder van de Ida, over wie, behalve dat M. Valerius, die als een van de gezanten vooruit was gegaan, bericht had dat ze dadelijk in Italië zou zijn, er een recent bericht was dat ze al in Tarracina was. De zeer belangrijke beslissing wie de beste man (welke man de beste) in de staat was, hield de senaat bezig; zeker zou iedereen de echte overwinning in deze zaak voor zichzelf wel liever gewild hebben dan welke opperbevelen of ereambten dan ook, hetzij aangeboden door een stemming van de senatoren, hetzij van het volk.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17