Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

De Republica 6c. Scipio, je zult grote daden verrichten

“Zie je die stad die, door mij gedwongen te gehoorzamen aan het Romeinse volk, steeds weer de vroegere oorlogen begint en niet kan rusten?” (En dan toonde hij Carthago vanaf een bepaalde hoge en vol sterren/sterrenrijke, verlichte en heldere plaats) “waarnaartoe je nu komt om te belegeren bijna als (gewoon) soldaat? Deze (stad) zul je nu binnen twee jaar als consul verwoesten, en voor jou zal deze bijnaam door jou verworven zijn die je tot nog toe hebt, van mij geërfd.
Wanneer je echter Carthago verwoest zult hebben, een triomftocht gehouden zult hebben, en censor geweest zal zijn en als gezant Egypte, Syrië, Klein-Azië, Griekenland zult hebben bezocht, zul je voor de tweede keer als consul worden gekozen tijdens je afwezigheid, en een zeer grote oorlog beëindigen: je zult Numantia verwoesten. Maar wanneer je op een triomfwagen het Capitool opgereden zult zijn, zul je de staat aantreffen, in onrust gebracht door de politiek van mijn kleinzoon.”’

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25