Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

Tusc. Disp. 1g. Spartanen met doodsverachting

Dergelijke (mannen) heeft onze staat ontelbaar/in ontelbare hoeveelheid voortgebracht. Maar waarom moet ik aanvoerders en leiders noemen, omdat/wanneer Cato schrijft dat dikwijls legioenen opgewekt naar die plaats zijn vertrokken vanwaar ze meenden dat ze niet zouden terugkeren? Met gelijke moed zijn de Spartanen in Thermopylae gesneuveld, voor wie Simonides schreef/dichtte:
‘Zeg, vreemdeling, in Sparta dat je ons hier hebt zien liggen, terwijl wij de heilige wetten van het vaderland gehoorzamen.’
Wat zegt/zei die aanvoerder Leonidas? ‘Gaat door met dappere moed, Spartanen, vandaag zullen we misschien bij de bewoners van de Onderwereld dineren!’ Dit volk was dapper, zolang als de wetten van Lycurgus van kracht waren. Een van hen zei, toen een Perzische vijand tijdens een gesprek pochend had gezegd: ‘Jullie zullen de zon niet zien wegens de menigte/grote hoeveelheid speren en pijlen’, ‘Dus zullen we in de schaduw vechten.’

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25