Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

Tusc. Disp. 5a. Een tegenstrijdig karakter

Achtendertig jaar is Dionysius tiran van de inwoners van Syracuse geweest, nadat hij, vijfentwintig jaar oud, de heerschappij in bezit genomen had. Met welke schoonheid was de stad bedeeld, met welke rijkdommen was verder de burgerij bedeeld die hij gebukt liet gaan onder slavernij! Maar toch hebben wij vernomen dat over deze man door goede schrijvers zo/het volgende is geschreven (namelijk) dat de zelfbeheersing in zijn levensstijl zeer groot was en dat hij in zijn activiteiten een energiek en ijverig man was, dat hij eveneens toch in aanleg kwaadaardig en onrechtvaardig was. Op grond hiervan is het noodzakelijk dat hij aan allen, die de waarheid goed in het oog houden, heel ongelukkig toeschijnt. Want hij bereikte/kon bereiken juist die dingen, die hij begeerd had, zelfs toen niet, toen hij meende, dat hij alles kon.