Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2014: Plato

Plato, Protagoras, 322d5 - 323a4

Zo dan, Sokrates, en daarom menen de Atheners en de andere (mensen), telkens wanneer
het betoog gaat over goede bekwaamheid in timmerwerk of over een andere goede bekwaamheid van een handwerksman,
(menen zij) dat weinigen recht hebben op (deelname aan) overleg, en (telkens) wanneer iemand, die valt buiten
de weinigen, advies geeft, verdragen zij dat niet, zoals jij zegt -- terecht volgens mij/zoals ik zeg --
maar (telkens) wanneer zij gaan naar een overleg over politieke deugd/goed politiek bestuur, waarvan
het nodig is dat het geheel en al berust op rechtvaardigheid en verstandigheid/gezond verstand,
verdragen zij terecht iedere man, omdat het volgens hen voor iedereen passend is deel te hebben aan
die deugd of anders zijn er geen steden/kunnen bestaan. Dat, Sokrates, is de reden/oorzaak daarvan.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.263

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 25